Dingzhou Five-Star Metal Wire Mesh Manufactory
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $196,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

June Liu
Loading
April Jia
Loading
Vivian Xu
Loading
Paul Liang
Loading
Jessica Ding
Loading
Mary Guo
Loading

Main Categories

Wire Mesh
Wires
Hardware
Nail
8,00 US$ - 18,00 US$/Cuộn
100 Cuộn(Min. Order)
15,20 US$/Cuộn
1 Cuộn(Min. Order)
3,60 US$/Cuộn
50 Cuộn(Min. Order)
10,00 US$ - 100,00 US$/Cuộn
50 Cuộn(Min. Order)
1.000,00 US$ - 5.500,00 US$/Tấn
5 Tấn(Min. Order)
500,00 US$ - 1.000,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
500,00 US$ - 600,00 US$/Tấn
10 Tấn(Min. Order)
400,00 US$ - 500,00 US$/Tấn hệ mét
2 Tấn hệ mét(Min. Order)
450,00 US$ - 550,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
500,00 US$ - 900,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
0,10 US$ - 0,50 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
400,00 US$ - 600,00 US$/Tấn
2 Tấn(Min. Order)
235,00 US$ - 1.000,00 US$/Tấn
10 Tấn(Min. Order)